Trung Nguyên E-Coffee - Giếng Đồn
Café/Dessert

Trung Nguyên E-Coffee - Giếng Đồn

340 Giếng Đồn, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
07:00 - 22:00
17,000 - 39,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0