Vườn Thông - Đặc Sản & Hải Sản Hạ Long
Món Việt
Vườn Thông - Đặc Sản & Hải Sản Hạ Long
Khu 1 Hùng Thắng, P. Hùng Thắng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
2lượt đánh giá từ Now
80,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0