Xita - Miến Ngan & Bánh Giò
Món Việt
Xita - Miến Ngan & Bánh Giò
Chợ Hạ Long 1, Lê Thánh Tông, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
50+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0