Bohémiens Cafe - Ba Cu
Café/Dessert
Bohémiens Cafe - Ba Cu
155/2 Ba Cu, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
09:00 - 21:00
12,000 - 30,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0