Cafe A1 - Điện Biên Phủ
Món Việt
Cafe A1 - Điện Biên Phủ
78 Điện Biên Phủ, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
06:00 - 22:00
15,000 - 19,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0