Circle K, VT3008 - 23D4 Đường 30/4
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, VT3008 - 23D4 Đường 30/4

23D4 Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
9lượt đánh giá từ Now
5,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0