FM's Store - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - 30 Tháng 4
Café/Dessert, Shop Online -Chi nhánh

FM's Store - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - 30 Tháng 4

499 Đường 30 Tháng 4, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0