FM's Store - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Ba Cu
Café/Dessert -Chi nhánh
FM's Store - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen - Ba Cu
95 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
500+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0