Hải Sản Gành Hào - Hạ Long
Nhà hàng -Chi nhánh

Hải Sản Gành Hào - Hạ Long

9 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
300,000 - 1,650,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0