Gazebo Beach Front Lounge & Cafe
Café/Dessert, Bar/Pub
Gazebo Beach Front Lounge & Cafe
90 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
07:00 - 23:55 | 00:00 - 02:00
100,000 - 550,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0