Greenie Garden - Coffee & Juice
Café/Dessert

Greenie Garden - Coffee & Juice

6A Thủ Khoa Huân, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
25,000 - 37,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0