Hola - Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Hola - Coffee & Milk Tea

478A Huỳnh Tấn Phát, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 28,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0