Kenshin Tea - Trà Sữa Đồng Giá 19k - Trương Công Định
Café/Dessert

Kenshin Tea - Trà Sữa Đồng Giá 19k - Trương Công Định

528 Trương Công Định, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
100+lượt đánh giá từ Now
23,000 - 39,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0