Khánh Hà - Lẩu Măng
Món Việt
Khánh Hà - Lẩu Măng
455/2 Cách Mạng Tháng 8, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 80,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0