La Paloma Coffee
Café/Dessert

La Paloma Coffee

28A Nguyễn Du, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
06:00 - 22:00
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0