La Sirena - Bar & Grill
Nhà hàng

La Sirena - Bar & Grill

159 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
50,000 - 1,500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0