Letto Coffee & Tea
Café/Dessert

Letto Coffee & Tea

240A Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
20,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0