Mì Thảy Nghiệp Ký - Hủ Tiếu Mì Sườn
Quán ăn
Mì Thảy Nghiệp Ký - Hủ Tiếu Mì Sườn
125 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
30,000 - 55,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0