Minie's Milk Tea
Café/Dessert

Minie's Milk Tea

38A Bạch Đằng, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
11:00 - 21:30
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0