Mokozi - Korean Best Food & Hot Pot
Quán ăn -Chi nhánh

Mokozi - Korean Best Food & Hot Pot

64 Ba Cu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 290,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0