Mokozi - Korean Best Food & Hot Pot
Quán ăn -Chi nhánh
Mokozi - Korean Best Food & Hot Pot
64 Ba Cu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
12,000 - 290,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0