Mr Ket - Milk Tea & Cofee - Hạ Long
Café/Dessert -Chi nhánh
Mr Ket - Milk Tea & Cofee - Hạ Long
150 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
25,000 - 66,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0