Ngọc Tước Book Cafe
Café/Dessert

Ngọc Tước Book Cafe

9/9 Thi Sách, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
06:00 - 22:00
13,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0