O'juice - Trà Trái Cây & Ăn Vặt
Ăn vặt/vỉa hè
O'juice - Trà Trái Cây & Ăn Vặt
120/4 Hàn Thuyên, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
7,000 - 35,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0