Phở Việt - Đồ Chiểu
Quán ăn
Phở Việt - Đồ Chiểu
9 Đồ Chiểu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
40,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0