Pizza Hut - Ba Cu
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Ba Cu
256 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
50+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 250,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0