Quán 37 Tú Xương - Bún Bò & Bò Kho
Món Việt
Quán 37 Tú Xương - Bún Bò & Bò Kho
37 Tú Xương, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0