Rodstarz FastFood Restaurant - Thống Nhất
Yêu thích
Nhà hàng

Rodstarz FastFood Restaurant - Thống Nhất

244 Thống Nhất, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
999+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 21:00
3,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0