Rodstarz FastFood Restaurant - Thống Nhất
Nhà hàng -Chi nhánh
Rodstarz FastFood Restaurant - Thống Nhất
244 Thống Nhất, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
500+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:00
3,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0