Seaside Cafe - Seaside Resort
Café/Dessert -Chi nhánh

Seaside Cafe - Seaside Resort

28 Trần Phú, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:00
30,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0