T. Coffee
Café/Dessert

T. Coffee

95 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thống Nhất, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
6lượt đánh giá từ Now
12,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0