Thích Bà Chủ - Milk Tea & Food - Lê Lai
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh
Thích Bà Chủ - Milk Tea & Food - Lê Lai
198 Lê Lai, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0