Tô's Milk Tea & Coffee Shop - Hàn Thuyên
Café/Dessert

Tô's Milk Tea & Coffee Shop - Hàn Thuyên

134 Hàn Thuyên, P. 10, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
999+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0