Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Hoàng Hoa Thám
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Hoàng Hoa Thám
117 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
30,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0