Trà Sữa Túi Lọc Cozy - Thống Nhất
Café/Dessert
Trà Sữa Túi Lọc Cozy - Thống Nhất
71 Thống Nhất (Cũ), P. 3, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0