Vũng Tàu 1975 Coffee - Hải Đăng
Café/Dessert
Vũng Tàu 1975 Coffee - Hải Đăng
18 Hải Đăng, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
1lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:30
30,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0