Bánh Tráng Kẹp Dì Liên - Trần Tống
Ăn vặt/vỉa hè
Bánh Tráng Kẹp Dì Liên - Trần Tống
33 Trần Tống, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
5,000 - 10,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0