Bếp Mẹ Sen - Đường 2 Tháng 9
Món Việt
Bếp Mẹ Sen - Đường 2 Tháng 9
K04/18 Đường 2 Tháng 9 , Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 195,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0