Bà Hạnh - Đặc Sản Chả Bò Đà Nẵng
Shop Online

Bà Hạnh - Đặc Sản Chả Bò Đà Nẵng

596/18 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
150,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0