Chói's Kitchen - Món Ăn Hàn Quốc - Hoàng Hoa Thám
Quán ăn -Chi nhánh
Chói's Kitchen - Món Ăn Hàn Quốc - Hoàng Hoa Thám
2 Hoàng Hoa Thám, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
25,000 - 30,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0