Cơm Gà & Ăn Vặt Bà Hiệp - Shop Online
Shop Online, Giao cơm văn phòng
Cơm Gà & Ăn Vặt Bà Hiệp - Shop Online
144/18 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10:00 - 22:00
5,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0