Cơm Gà & Ăn Vặt Bà Hiệp - Shop Online
Shop Online, Giao cơm văn phòng -Chi nhánh

Cơm Gà & Ăn Vặt Bà Hiệp - Shop Online

144/18 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
5,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0