Đặc Sản 3 Miền - Hoàng Diệu
Shop/Cửa hàng

Đặc Sản 3 Miền - Hoàng Diệu

280/17 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0