Hải Sản Bé Mặn A
Quán ăn -Chi nhánh

Hải Sản Bé Mặn A

Lô 11 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
9lượt đánh giá từ Now
50,000 - 1,500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0