Hải Sản Bé Mặn A
Quán ăn -Chi nhánh
Hải Sản Bé Mặn A
Lô 11 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
09:00 - 23:00
50,000 - 1,500,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0