Kin Kin - Thai Food
Quán ăn
Kin Kin - Thai Food
59 Tôn Thất Đạm, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0