Lu Tea & Coffee
Café/Dessert

Lu Tea & Coffee

220 Lý Tự Trọng, P. Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
9lượt đánh giá từ Now
06:45 - 21:00
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0