Mì Quảng Bà Mua (B. Mua) - Trần Bình Trọng
Quán ăn -Chi nhánh

Mì Quảng Bà Mua (B. Mua) - Trần Bình Trọng

19 - 21 Trần Bình Trọng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0