Mì Quảng Bích - Đặng Dung
Quán ăn
Mì Quảng Bích - Đặng Dung
1 - 5 Đặng Dung, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:00
22,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0