Namas - Seafood Restaurant & Bar
Nhà hàng
Namas - Seafood Restaurant & Bar
57 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
09:00 - 23:00
45,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,700đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,700đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0