Namas - Seafood Restaurant & Bar
Nhà hàng

Namas - Seafood Restaurant & Bar

195 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0