Roma Pizza
Nhà hàng
Roma Pizza
35 Ngô Thì Nhậm, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 85,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0