Trà Sữa Money - Nguyễn Du
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Money - Nguyễn Du

17 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0