Xiem - Chè Thái Lan Cổ Truyền - Nguyễn Đình Trọng
Café/Dessert -Chi nhánh

Xiem - Chè Thái Lan Cổ Truyền - Nguyễn Đình Trọng

7 Nguyễn Đình Trọng, P. Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 120,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0