Botanica - Salad, Steak & Pasta - Giảng Võ
Nhà hàng -Chi nhánh

Botanica - Salad, Steak & Pasta - Giảng Võ

116 D4 Giảng Võ , Ba Đình, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
10:15 - 21:50
40,000 - 72,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0